Ett handslag om mervärden

I juni 2009 tog SKB (Svensk Kärnbränslehantering AB) beslut om att Forsmark i Östhammars kommun var den bäst lämpade platsen för att bygga ett framtida slutförvar för använt kärnbränsle. Valet hade stått mellan två kommuner: Oskarshamn i Kalmar län och Östhammar i Uppsala län.

En kort tid före platsvalet tecknades ett avtal mellan SKB, SKB:s ägare, Östhammars och Oskarshamns kommuner om att SKB med 1,5–2 miljarder skulle bidra till att skapa mervärden i de båda kommunerna. Den kommun som inte valdes för slutförvaret skulle erhålla 75 procent av potten medan den andra skulle få 25 procent.

På den här webbplatsen kan du läsa mer om det som kommit att kallas Mervärdesavtalet. Om vad som hänt sedan undertecknandet, om framtidsplanerna, förstudierna och om de insatser som mervärdespengarna har genererat.